Ook interne resultaten weergeven.
Aantal resultaten: 20


IEEE Xplore: Digital Library

IEEE Xplore Digital Library is een full-text databank van tijdschriftartikelen, conferentieverslagen, technische standaarden en gerelateerde materialen over informatica, elektrotechniek en elektronica, en aanverwante gebieden. De databank bevat materiaal dat voornamelijk wordt gepubliceerd door het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) en andere partneruitgevers.

Toegang

Iedereen kan IEEE Xplore doorzoeken …

Lees verder

level: algemeen
tags: databank   FEA   FEA - engineering  

GISMO: Research Explorer

GISMO is het onderzoeksinformatiesysteem van de Universiteit Gent (voluit: 'Geïntegreerd InformatieSysteeM voor Onderzoek'). Het systeem ondersteunt twee doelstellingen: (1) databank van alle onderzoeksgerelateerde informatie (onderzoekers met hun loopbaan en expertise, projecten, publicaties en andere output, activiteiten, apparatuur etc.) en (2) ondersteuning voor onderzoeksgerelateerde workflows (aanvraag en management van projecten, registratie …

Lees verder

level: algemeen
tags: GISMO   zoekmachine   zoekstrategie  

Referentiestijl: wat is dit?

Een referentiestijl legt de regels vast die je moet volgen om te verwijzen naar bronnen. Er bestaan heel wat verschillende referentiestijlen, vaak gelieerd aan een bepaald vakgebied. Ook bepaalde wetenschappelijke tijdschriften leggen een eigen referentiestijl op. Enkele voorbeelden van referentiestijlen zijn: MLA, APA, Vancouver, IEEE, OSCOLA...

Pointers

Referenties moeten:

  • volledig …
Lees verder

level: algemeen
tags: academisch schrijven   refereren  

FINPRO: welke ondersteuning biedt een front officer voor mijn projecten?

Tijdens alle cruciale fasen van de projectcyclus (van aanvraag tot afsluiting) kan een budgethouder beroep doen op de ondersteuning van een front officer voor het financieel beheer van onderzoeks- en onderwijsprojecten.

Voor elke vakgroep is er minstens één front officer aangesteld. Deze financiële expert kan onder meer worden geraadpleegd voor …

Lees verder

level: algemeen
tags: GISMO   grant   subsidie  

Evidence-based richtlijn: hoe kan je de kwaliteit van een richtlijn beoordelen?

De Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation Instrument (AGREE II) is een algemeen hulpmiddel voor richtlijnmakers en -gebruikers om de methodologische kwaliteit van klinische richtlijnen te beoordelen. De AGREE II-tool is beschikbaar in verschillende talen, waaronder het Nederlands en het Engels.

Lees verder

level: algemeen
tags: evalueren   evidence-based richtlijn   FFW   FGE   kwaliteitsbeoordeling  

FINPRO: wat met de financiële kant van mijn project?

Zowel voor als na de start van een onderzoeksproject moet je rekening houden met de financiële administratie en opvolging van je project. De UGent voorziet hierbij niet enkel het FOCUS opvolgsysteem, maar ook een centraal en decentraal netwerk van collega’s die beslagen zijn in alle regels en processen van financieel …

Lees verder

level: algemeen
tags: grant  

Evidence-based richtlijn: hoe een kwaliteitsvolle richtlijn opstellen?

Wat is een evidence-based richtlijn?

Een evidence-based guideline (ofwel: een richtlijn voor de klinische praktijk) is een systematisch opgestelde verklaring die aanbevelingen bevat om artsen, patiënten, zorgverleners of beleidmakers te helpen bij het nemen van beslissingen over passende gezondheidszorg in specifieke klinische omstandigheden met als doel om de zorg voor …

Lees verder

level: algemeen
tags: evidence-based guideline   evidence-based richtlijn  

Zoeken: Booleaanse operatoren

De 3 belangrijkste Booleaanse operatoren waarmee gezocht kan worden op het internet zijn AND, OR en NOT.

Deze (logische) operatoren worden in een zoekopdracht gebruikt als "koppelingen" om zoektermen te combineren of uit te sluiten, wat resulteert in meer gefocuste en productieve zoekresultaten.

Het gebruik van deze operatoren …

Lees verder

level: algemeen
tags: FEA   search engines   search strategy   zoekmachine   zoekstrategie  

Zoeken naar bronnen : Architectuurontwerp I (Bachelor 1)

Wat zoek je?

  • Projectbeschrijvingen
  • Plannen
  • Snedes
  • Foto's
Hoe vind je ze?

Er zijn een aantal go-to tijdschriften waarin je heel snel de verschillende bronnen van projecten kan terugvinden, de belangrijkste zijn: 

Internationaal: Lees verder

level: algemeen
tags: bibliotheek   FEA   FEA - architecture   kwalitatief onderzoek   onderzoeksvraag  

Auteurswet: basisregels in België

Rechtsgebied

Dit is Belgische wetgeving. De uitzonderingen in de Belgische wet zijn enkel van toepassing op het gebruik van werken binnen België (het maakt hierbij niet uit of het om werken gaat van Belgische of niet-Belgische auteurs, en of de werken al dan niet in België zijn uitgegeven).

Wat wordt … Lees verder

level: algemeen
tags: auteursrecht  

Evaluatie van onderzoek: verantwoord gebruik van indicatoren

Kwantitatieve indicatoren kunnen een evaluatie van onderzoeksprestaties ondersteunen. Ze moeten echter voorzichtig worden gebruikt, want de wetenschapsbeoefening is te complex om in één indicator te vatten. Kwantitatieve indicatoren worden daarom bij voorkeur gebruikt samen met kwalitatieve informatie over het onderzoek.

De Universiteit Gent stelde een leidraad op voor het gebruik …

Lees verder

level: algemeen
tags: evaluate   evalueren   kwaliteitsbeoordeling  

Open Access colours: green, gold, diamond, hybrid and more

Open Access comes in different colours. While we especially use the term green OA, gold OA and hybrid OA, other terms refine those broader terms.

This tip addresses some of the Open Access flavours.

Diamond Open Access refers to a scholarly publication model in which journals and platforms do not …

Lees verder

level: algemeen
tags: article   artikel   journal   open access   open science  

AVG: Waar moet ik rekening mee houden als ik sociale media gegevens gebruik voor wetenschappelijk onderzoek?

 

Sociale media bevatten een steeds groter wordende bron van informatie en gegevens. Op profielen van sociale media worden meer en meer (gevoelige) (persoons)gegevens gepubliceerd door de gebruikers zelf. Maar in hoeverre mogen deze gegevens vervolgens gebruikt worden om bijvoorbeeld onderzoek op te baseren? Er moet in elk geval rekening …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   GDPR   research data management  

Nagoya: Is traditionele kennis geassocieerd met genetische bronnen ook onderworpen aan het Nagoya-protocol?

Wat is 'traditionele kennis geassocieerd met genetische bronnen'?

Volgens het Nagoya-protocol wordt hieronder verstaan de traditionele kennis waarover een inheemse of plaatselijke gemeenschap beschikt en die relevant is voor het gebruik van genetische (lees: biologische) bronnen. Het is kennis die informatie bevat over het (potentieel) nut en gebruik van planten …

Lees verder

level: algemeen
tags: ethics   ethiek  

Toegang (tot full text of databank): waarom wel/niet?

De meeste databanken die je via lib.ugent.be terugvindt, zijn enkel toegankelijk binnen UGent. Externen, gebruikers die niet aan UGent verbonden zijn, kunnen de meeste van die databanken raadplegen in een van de UGent-bibliotheken. Zij kunnen echter geen toegang krijgen van thuis uit.

Ben je als student, onderzoeker of medewerker verbonden …

Lees verder

level: algemeen
tags: bibliotheek  

Zoeken in databanken: hoe gebruik je zoektermen?

Elke databank heeft zijn eigen methode om de inhoud van die databank bereikbaar en raadpleegbaar te maken. De meeste databanken gebruiken "Basic search" en "Advanced search".

Via "Basic search" kan je de verkregen zoekresultaten filteren nà het uitvoeren van een zoekopdracht.

"Advanced search" stelt je in …

Lees verder

level: algemeen
tags: databank   database   FEA   onderzoeksvraag   search strategy   zoekstrategie  

Google: hoe kan je het best zoeken?

Google is een krachtige zoekmachine. Maar de resultatenlijst is vaak eindeloos lang en misschien heb je op pagina 3 nog altijd niet gevonden wat je zocht. Geen nood: verbeter je google-fu met deze tips en tricks:

  • Gebruik unieke, specifieke termen (sleutelwoorden, geen zinnen). Zoek bv. op "hoofdpijn" in plaats van …
Lees verder

level: algemeen
tags: onderzoeksvraag   zoekmachine   zoekstrategie  

Scopus (Elsevier)

Scopus is een multidisciplinaire, bibliografische databank met meer dan 61 miljoen records uit 105 landen in meer dan 40 talen.

Je vindt er de volgende zaken in terug:

  • journals vanaf 1823, altijd peer-reviewed
  • conference proceedings (ongeveer 10% van de inhoud van de databank)
  • boeken, met nadruk op sociale wetenschappen en …
Lees verder

level: algemeen
tags: databank   FEA   FLW  

Bronnen: informatie zoeken en vinden

Wil je iets schrijven of wil je informatie vinden en ben je daarvoor op zoek naar de juiste bronnen? Volg het onderstaande stappenplan (te vinden op de webpagina van het studentenportaal). Bekijk daar ook de tips over Internetbronnen. Kijk eens op lib.ugent.be bij Databanken en bij Databanken per faculteit …

Lees verder

level: algemeen
tags: academisch schrijven   bibliotheek   zoekstrategie  

GISMO: waarom kan ik mijn project niet terugvinden in de research explorer of Biblio?

GISMO fungeert als de databank voor onderzoeksprojecten (en bij uitbreiding onderwijsprojecten) van UGent-onderzoekers.

Vanuit GISMO wordt de informatie dan gedeeld met eigen en externe systemen (bijv. Biblio, research explorer, FRIS-portaal, ...).

Algemene info
  • In GISMO kan je projectinformatie toevoegen en aanpassen via de projectfiche (indien je hiertoe de nodige rechten …
Lees verder

level: detail
tags: GISMO