Ook interne resultaten weergeven.
Aantal resultaten: 23

VIDEO Web of Science (WoS): introduction

Web of Science (WoS) is a portal of several scholarly databases. The video below is an excerpt from a tutorial and walks you through some of the basic features, such as: How do I access Web of Science? How do I search for A1-publications only? How do I use basic ...    Lees verder

level: algemeen


Web of Science: hoe bewaar je een zoekstrategie?

1- voer een zoekopdracht uit 2- ga naar "Search History" op de pagina bovenaan rechts en klik vervolgens op "Save History / Create Alert" 3- registreer je en vul de login-gegevens in   4- geef een titel (verplicht), eventueel een beschrijving, duid aan of je "alerts" wilt ontvangen en klik ...    Lees verder

level: algemeen


Scopus versus Web of Science - de verschillen

In de markt voor multidisciplinaire citatiedatabanken zijn Web of Science (WoS) en Scopus de twee grote spelers. Web of Science bestaat al lang (sinds 1961) en heeft een gevestigde reputatie. Scopus is jonger (2004) maar is intussen ook wereldwijd bekend als 'de andere professionale citatiedatabank'. Beide databanken zijn steeds meer ...    Lees verder

level: algemeen


EndNote: hoe grote aantallen referenties importeren vanuit Web of Science?

Tot en met 500 referenties: Save to EndNote Desktop > Number of records: 1 to 500 Het is niet mogelijk om meer dan 500 referenties in 1 keer te importeren vanuit de databank.     Lees verder

level: algemeen


Web of Science: hoe vind je de Impact Factor en de ranking van een tijdschrift?

Op de Informatiefiche "Web of Science" van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen vind je meer informatie over onder andere de ranking en de Impact Factor van een tijdschrift in Web of Science.     Lees verder

level: algemeen


Web of Science: wat is My Research Assistant (app) en hoe gebruik ik het?

Web of Science (Clarivate) ontwikkelde een nieuwe app waarmee je gemakkelijk toegang tot hun databank kan krijgen, waar je ook bent. Maar wat kan je hier eigenlijk mee doen en hoe zet je alles in gereedheid? Wat kan je doen met MyRA? De app laat je Web of Science doorzoeken, ...    Lees verder

level: detail


Wetenschap: Spotting Bad Science

Infographic die het onderscheid illustreert tussen goede en slechte (pseudo-)wetenschap:    Lees verder

level: algemeen


SciFinder Scholar (Web versie)

SciFinder, een informatiebron van de Chemical Abstracts Service (CAS), is een databank met chemische en bibliografische informatie die verschillende wetenschappelijke en biomedische gebieden omvat, met de nadruk op chemie. SciFinder is een geschikte bron om literatuur te raadplegen en om achtergrondinformatie te vinden over chemicaliën, geneesmiddelen en stoffen. SciFinder bevat ...    Lees verder

level: algemeen


Classificatie A1 / P1: definitie en onderscheid

Definitie A1 Een publicatie wordt beschouwd als een A1 publicatie indien deze werd opgenomen in één van de volgende ISI Web of Science indexen:  'Science Citation Index', 'Social Science Citation Index' of 'Arts and Humanities Citation Index', beperkt tot publicaties van het type: article, review, letter, note, proceedings ...    Lees verder

level: algemeen


VIDEO EndNote: how can you import references?

You can import references into EndNote from many different databases. In the clips below, we explain how to import references from the four most commonly used ones: the library's catalogue, Web of Science, Scopus, and Google Scholar. Library catalogue: lib.ugent.be Web of Science Scopus Google Scholar    Lees verder

level: detail


Open Access mandaat voor Horizon 2020 projecten

Voor alle Horizon 2020 projecten geldt een Open Access mandaat. Dat betekent dat alle peer-reviewed publicaties van een project openlijk toegankelijk moeten worden gemaakt door ze te deponeren in een repository. Onderzoekers aan de Universiteit Gent kunnen voldoen aan dit mandaat door hun publicaties in Biblio te deponeren en ...    Lees verder

level: algemeen


Creative commons: open licentie voor werken met copyright

Algemeen Een Creative Commons licentie (of CC-licentie) is een open licentie. Dankzij dit soort licenties kan je werken met copyright volgens internationaal erkende standaarden hergebruiken. Dit heet "upfront license" en betekent dat je niet op voorhand toestemming moet vragen om het werk te lezen, delen of gebruiken; je krijgt automatisch ...    Lees verder

level: algemeen


Search academic resources in corona times

For news from funders, information on PHD defense and other research Q&A during the corona pandemic, check the overview on the research pages on the university's portal. Find academic literature The library is still there, though remotely, to support you. Check the services and due dates on loans and ...    Lees verder

level: algemeen


Waar vind ik hulp bij het schrijven van een paragraaf over impact/disseminatie/wetenschapscommunicatie/valorisatie?

Steeds vaker verwachten organisaties voor onderzoeksfinanciering dat je kan duiden welke stappen je zal ondernemen om het bereik en bij uitbreiding de impact van je onderzoek te vergroten. Hoewel elke financiering er zijn eigen woordenschat en insteek op na houdt, zijn er toch een aantal algemene adviezen en hulpmiddelen die ...    Lees verder

level: detail


Open Access colours: gold, green, hybrid and more

Open Access comes in different colours. While we especially use the term green OA, gold OA and hybrid OA, other terms refine those broader terms. This tip addresses some of the Open Access flavours. Diamond Open Access: not-for-profit, non-commercial organizations, associations or networks publish material that is made available online ...    Lees verder

level: algemeen


Open Access mandaat voor Horizon Europe projecten

Voor alle Horizon Europe projecten geldt een Open Access mandaat. Dat betekent dat alle peer-reviewed publicaties van een project openlijk toegankelijk moeten worden gemaakt door ze te deponeren in een repository en dit onmiddelijk na publicatie van het artikel. Onderzoekers aan de Universiteit Gent kunnen voldoen aan dit mandaat door ...    Lees verder

level: algemeen


VIDEO FAIR: What are the FAIR data principles?

FAIR refers to a set of attributes that enable and enhance the reuse of data (and other digital objects) by both humans and machines. The 'FAIR' acronym stands for: Findable Accessible Interoperable Reusable The FAIR principles originated in the life sciences, but can also be applied ...    Lees verder

level: algemeen


ORCID: wat is dit?

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) stelt een persistente identifier ter beschikking waarmee een onderzoeker zich kan onderscheiden van andere onderzoekers gedurende diens volledige wetenschappelijke carrière. Een ORCID is een label dat wereldwijd uniek is en eens toegekend structureel blijft verwijzen naar eenzelfde onderzoeker. Financierders (bijv. NIH, HEFCE, ...) en uitgeverijen ...    Lees verder

level: algemeen


Open Access: hoe je publicatie via open access online toegankelijk maken ?

Open Access verwijst naar de praktijk om peer-reviewed wetenschappelijk onderzoek en literatuur kosteloos online beschikbaar te stellen voor iedereen die geïnteresseerd is. Open betekent dat iedereen vrije toegang heeft tot het gebruiken, wijzigen en delen van het werk mits dit met de correcte referentie en het behouden van het open ...    Lees verder

level: algemeen


Open Access in de Belgische wetgeving

Het Belgisch staatsblad publiceerde op 5 september 2018 een Open Accessbepaling in de Belgische wetgeving. Deze wet bepaalt dat een auteur het recht heeft zijn / haar wetenschappelijke artikels, voortvloeiend uit onderzoek dat minstens voor 50% gefinancierd werd door publieke middelen,  in open access beschikbaar te maken na een ...    Lees verder

level: algemeen


Kwaliteit van een wetenschappelijk tijdschrift beoordelen

Onderzoekers kunnen uit tienduizenden tijdschriften kiezen om hun onderzoeksresultaten te verspreiden. Het is niet altijd eenvoudig te bepalen welke betrouwbaar zijn. Generieke tips Think. Check. Submit is een checklist om je te helpen het juiste tijdschrift voor jouw onderzoek te selecteren. Heeft Web of Science het tijdschrift opgenomen? Heeft het ...    Lees verder

level: algemeen


DMPonline.be: when and how to sign in via ORCID?

  This tip explains in which situations you might want to sign into and use DMPonline.be via ORCID, and how to do this.   For more general information on how to use the planning tool DMPonline.be, check out the following tips: On drafting a data management plan (DMP) On ...    Lees verder

level: algemeen


ERC: Open Research Data

ERC volgt het Open Sciencebeleid van Horizon2020. Dit bestaat uit een Open Access mandaat voor publicaties en een Open Research Data Pilot voor onderzoeksdata. Wat houdt de Open Research Data Pilot in? Open data is data die vrij gebruikt, herbruikt en opnieuw verspreid kan worden door iedereen, hoogstens beperkt door ...    Lees verder

level: algemeen